kat opgesloten

GAIA komt op voor het welzijn van landbouwdieren, pelsdieren, proefdieren, dieren in dierentuinen en gezelschapsdieren. Om efficiënt tewerk te gaan, focussen we uitsluitend op de aanpak van de georganiseerde mishandeling van deze dieren.

Individuele gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing neemt GAIA uiteraard heel ernstig, maar ze behoren niet tot onze opdracht. Hier vindt u wel advies en de nodige inlichtingen over de gespecialiseerde overheidsdiensten en verenigingen die je kan contacteren voor dergelijke problemen.

Stap 1: Neem contact op met de dierenbescherming in uw buurt

De adressen van de plaatselijke verenigingen kan u vinden via www.goudengids.be (rubriek 'dierenbescherming'). Zij kunnen een inspecteur ter plaatse sturen. Zij mogen echter zelf geen dieren in beslag nemen of een proces-verbaal opmaken, daarom moet u ook de politie verwittigen.

Stap 2: Dien klacht in bij de politie

Dit kan u eventueel doen in samenwerking met de plaatselijke dierenbescherming.

Stap 3: Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn in uw regio

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een handelaar al dan niet een vergunning krijgt of mag behouden. In Vlaanderen: tel 1700 - e-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be of via dit contactformulier: http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/meld-een-verwaarloosd-of-mishandeld-dier

In Brussel: via dit contactformulier: https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/klacht-indienen-bij-dierenverwaarlozing-dierenmishandeling

In Wallonië: neem contact op met de lokale politie en de burgemeester of schepen van Dierenwelzijn.

Stap 4: Win advies in bij een Wetswinkel

U bent niet zeker van uw zaak, of het geval is zo erg dat u zich, eventueel met een buurtcomité, de zaak voor de rechtbank wil brengen. Dan kan u zich burgerlijke partij stellen tegen een dierenbeul. Een wetswinkel geeft goedkoop advies. Raadpleeg www.dewetswinkel.be

Stap 5: Organiseer u, samen staat u sterker

Dien met zoveel mogelijk mensen klacht in. Op één klacht wordt vaak niet gereageerd door de bevoegde instanties. Dat zal sneller gebeuren indien op korte tijd meerdere klachten worden ingediend. Doet de bevoegde instantie niets, dan kan u een actiecomité vormen. Start een petitie, verwittig de plaatselijke pers of schakel de plaatselijke politici in. Blijf volhouden zolang de dierenmishandeling of dierenverwaarlozing blijft duren.

Puppy

Artikel 4, pararaaf 1 van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren: Elke persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, voldoende drinkbaar water, verzorging en huisvesting te verschaffen.

Paragraaf 3: De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort. Wie goed voor zijn dieren zorgt, voorziet een beschutting afhankelijk van de weersomstandigheden en van de specifieke noden van het dier. Een (open) schuthok (of stal), een muur die voldoende hoog is, een rij bomen of een dikke, hoge haag kunnen als beschutting dienen.

U merkt dieren op die buiten staan en u vermoedt dat ze verwaarloosd worden:

Stap 1: Spreek de eigenaar aan

Als u de eigenaar van de dieren kent, kan u hem of haar beleefd aanraden of vragen toch een degelijke schuilplaats en/of voldoende drinkwater en aangepaste voeding voor de dieren te voorzien. Leg desnoods wat de beschutting betreft het artikel uit de dierenwelzijnswet voor. Een schuilplaats hoeft echt niet duur te zijn: de dieren moeten kunnen schuilen tegen koude, gietende regen, hagelbuien, gure wind, felle zon.

Stap 2: Neem contact op met de lokale dierenbescherming én de politie

Als de eigenaar weigert een schuilplaats te voorzien en/of er niet voldoende drinkbaar water en aangepaste voeding aanwezig is, neem dan contact op met de plaatselijke dierenbescherming (raadpleeg www.goudengids.be, rubriek 'dierenbescherming'). Die verenigingen kunnen zelf geen dieren in beslag nemen of mogen geen proces-verbaal opstellen. Daarom moet u ook altijd de politie verwittigen.

Stap 3: Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een handelaar al dan niet een vergunning krijgt of mag behouden. Tel: 1700, e-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be, website: http://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-bijen-honden/huisdieren-transport-import-export-weer