Image
Koe
21 september 2022

GAIA vraagt Vlaams en Waals parlement om Brussels voorbeeld te volgen

Brussel, 20 september 2022 - Dierenrechtenorganisatie GAIA verwelkomt de unanieme instemming van het Brussels parlement met een voorstel van resolutie dat de maximale transporttijd van levende dieren tot acht uur wil beperken. ​

GAIA verwelkomt het initiatief van onafhankelijk Brussels parlementslid Victoria Austraet dat gesteund werd door fracties van meerderheid en oppositie.

GAIA vraagt nu dat ook het Vlaams en Waals parlement via een dergelijke resolutie hun respectieve regeringen oproepen om hetzelfde standpunt in te nemen, zodat België ter zake met één stem kan spreken bij de Europese Unie.

De resolutie roept de Brusselse regering op om bij de Europese onderhandelingen voor de nieuwe wetgeving voor het vervoer van dieren een maximale transporttijd voor levende dieren te bepleiten tot acht uur. De resolutie pleit er eveneens voor om de uitvoer van dieren bestemd voor consumptie buiten de EU te verbieden als in die landen niet dezelfde dierenwelzijnsnormen gelden.

Het Brussels parlement vraagt ook dat de Brusselse regering pleit voor de vervanging van het transport van levende dieren door het vervoer van karkassen.